Toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot, 30.10.2011


1. Edellytämme, että työn tilaajalla on tarvittavat oikeudet digitoitaviin tallenteisiin. Webbinetti S&T Ky ei vastaa mahdollisista tekijänoikeusvaateista. Mikäli kuitenkin digitoitavaksi lähetetään tai tuodaan sellaisia tallenteita, joiden tekijänoikeus kuuluu selvästi toiselle taholle (eikä kopiointilupaa ole liitteenä), niin perimme tallenteiden läpikäynnistä tarkastusmaksun 10,00 € / tallenne ja merkitsemme tallenteeseen esim "TV-nauhoitusta". Mikäli digitoitavaksi lähetetään joitain muita tallennetyyppejä, kuin mitä olemme ilmoittaneet digitoivamme, niin niiden käsittelystä veloitamme 10 euroa + toimituskulut.

2. Digitoitavaksi toimitetun materiaalin tulee olla siten pakattu, että se ei vaurioidu kuljetuksessa. Asiakkaiden kiintolevyt, joille tallenteet digitoidaan, on toimitettava hyvin pehmustettuina. Selkeät ja yksiselitteiset työohjeet tulee toimittaa tilauksen yhteydessä. Mikäli otsikoiden teksteistä ei ole selkeää luetteloa, niin emme ilman lisäveloitusta korjaa virheellisiä otsikkotekstejä tai filmien väärää järjestystä, jotka ovat johtuneet epäselvistä otsikkotiedoista kaitafilmeissä, videoissa yms. Esimerkiksi normaalista poikkeavat kuvausnopeudet kaitafilmitöissä on merkittävä selvästi keloihin tai luetteloon, muussa tapauksessa emme ilman lisäveloitusta korjaa väärällä nopeudella digitoituja filmejä.

3. Kelaamme videonauhat alkuun (jos eivät ole) mutta emme kelaa videonauhoja alkuun digitoinnin jälkeen. Skannaamme suoriin lippaisiin lipastetut diat niin päin, kun ne lippaissa ovat (kun kuvat ovat lippaissa normaalissa katseluasennossa, eli ylösalaisin, niin ne tulevat skannauksessa oikein päin). Emme vastaa siitä, että diakuvat on digitoitu oikein päin silloin, kun ne on toimitettu ilman lippaita. Lipastamisesta veloitetaan hinnaston mukainen hinta.

4. Kaitafilmin, videonauhan tai muun nauhan katketessa liitämme päät teippiliitoksella ja veloitamme niistä hinnaston mukaisen hinnan. Emme korjaa videonauhoja tai muita nauhoja, ellei samassa yhteydessä niille ole tilattu digitointia. Emme vastaa korjauksen yhteydessä aiheutuneesta mahdollisesta nauhan vaurioitumisesta. Mikäli emme pysty laitteillamme nauhan huonon laadun vuoksi digitoimaan tallennetta, niin veloitamme niistä läpikäyntimaksun 20,00 € / tallenne. Mikäli kaitafilmi pysähtyy digitoitaessa filmin huonon kunnon, esim. reikien viallisuuden vuoksi laitteistossamme, niin veloitamme pysähdyksistä hinnaston mukaisen hinnan.

5. Webbinetti ei ole velvollinen ilman lisäkorvausta antamaan teknistä neuvontaa esim. editointiasioissa.

6. Webbinetti S&T Ky pyrkii toimittamaan tilaukset hinnastossa ilmoitetun toimitusajan kuluessa. Toimitusajat ovat kuitenkin sitoumuksetta, joten mahdollisen toimitusviiveen aiheuttamasta vahingosta emme vastaa. Kiireellisissä töissä loppuhintaan lisätään 30 %, jolloin ohitamme työjonon.

7. Suurissa töissä Webbinetti S&T Ky pitää itselleen oikeuden laskuttaa työtä työn edistymisen mukaan, asiakkaalle toimitetaan siihen asti digitoitu materiaali.

8. Webbinetti S&T Ky:lle digitoitaviksi toimitettujen tallenteiden / omaisuuden vahingoista, joita ei voida osoittaa Webbinetti S&T Ky:n virheestä tai laiminlyönnistä johtuvaksi, vastaa yksin tilaaja. Siltä osin kuin vahingon näytetään johtuneen Webbinetti S&T Ky:n virheestä tai laiminlyönnistä, vastaa Webbinetti S&T Ky siihen määrään asti, joka vastaa vahingoittuneen raakamateriaalin jalostamatonta arvoa. Webbinetti S&T Ky ei vastaa esimerkiksi vahingon vuoksi syntyvistä ylimääräisistä tai hyödyttömäksi käyvistä tuotantokustannuksista tai asiakkaan toimittaman kiintolevyn särkyessä tietojen häviämisen aiheuttamista vahingoista. Webbinetti S&T Ky ei myöskään ole velvollinen korvaamaan saamatta jäänyttä voittoa, tuotteen virheellisyydestä muiden omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa tai muuta välillistä taloudellista seurannaisvahinkoa.

9. Tilaajan tulee tarkistaa välittömästi toimituksen jälkeen vastaanottamansa materiaali. Mahdolliset huomautukset on esitettävä 8 päivän kuluessa työn luovutuksesta.

10. Työt laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti ja työ on maksettava noudettaessa tai työtä vastaanotettaessa. Maksuehtomme edustajillemme on 14 päivää netto. Eräpäivän jälkeen peritään viivästyneestä maksusuorituksesta 11 % korko eräpäivästä lukien.

11. Jos valmistunutta työtä ei ole lunastettu kahden viikon sisällä valmistumisesta,
Webbinetti S&T Ky:llä on oikeus ottaa säilytyksestä kohtuullinen lisämaksu.

12. Pidätämme itsellämme oikeuden keskeyttää työ ja veloittaa siihen asti tehdystä työstä. Keskeytyksen tai uuden hinnoittelun (sovitaan asiakkaan kanssa) voivat aiheuttaa mm. ongelmalliset kaitafilmit (esim. reikävikaiset), videonauhat tai diakuvat.

13. Webbinetti S&T Ky:llä on oikeus pitää työn tilaajan materiaali erääntyneiden laskujen panttina ja tarvittaessa realisoida ne.